Khai trương cửa hàng

Hôm nay 27/2 shop Gia Hy mở cửa bán lại bình thường. Kính mời Quý khách tham...

Váy rời


Bộ ngắn YF (quần áo tính riêng)
MS: Bovay0338
Liên hệ
Xem chi tiết

Bộ ngắn YF (quần áo tính riêng)
MS: Bovay0337
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy thun in hoa XK 8 số
MS: Vay5875
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy thun chấm bi tim XK 8 số
MS: Vay5876
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean PSB có nịt vai (2 màu)
MS: Vay7602
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean PSB
MS: Vay7601
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean PSB
MS: Vay0761
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean PSB
MS: Vay0760
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean PSB
MS: vay7603
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean PSB
MS: Vay7602
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean PSB
MS: Vay7601
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy thun XK
MS: Vay5748
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy thun XK
MS: Vay5747
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean
MS: Vay1637
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean YF
MS: Vay1636
Liên hệ
Xem chi tiết

Váy Jean PSB
MS: Vay1635
Liên hệ
Xem chi tiết