Khai trương cửa hàng

Hôm nay 27/2 shop Gia Hy mở cửa bán lại bình thường. Kính mời Quý khách tham...

Áo dài


Áo dài BG Lụa cao cấp
MS: AD0631
720,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG Lụa cao cấp
MS: AD0630
530,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG Lụa cao cấp
MS: AD0628
750,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG lụa cao cấp
MS: AD0626
700,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT phi vẽ
MS: AD0635
175,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT phi vẽ
MS: AD0634
245,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT phi vẽ
MS: AD0633
215,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT Linen thêu cao cấp
MS: AD0623
550,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT Linen thêu cao cấp
MS: AD0622
590,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT Linen thêu cao cấp
MS: AD0624
550,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT Linen thêu cao cấp
MS: AD0621
590,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT Linen thêu hoa mai cao cấp
MS: AD0620
530,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT Linen thêu cao cấp
MS: AD0619
420,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT Phi vẽ
MS: AD0551
215,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT Linen thêu cao cấp
MS: AD0618
420,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm cao cấp
MS: AD0617
720,000đ
Xem chi tiết