Khai trương cửa hàng

Hôm nay 27/2 shop Gia Hy mở cửa bán lại bình thường. Kính mời Quý khách tham...

Áo dài


Áo dài BG Lụa cao cấp
MS: AD0616
700,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG Linen cao cấp
MS: AD0616
690,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm cao cấp
MS: AD0615
690,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG lụa cao cấp
MS: AD0613
780,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm cao cấp
MS: AD0607
680,000đ
Xem chi tiết

Áo dài cách tân
MS: AD0632
190,000đ
Xem chi tiết

Áo dài cách tân
MS: AD0631
190,000đ
Xem chi tiết

Áo dài cách tân
MS: AD0630
190,000đ
Xem chi tiết

Áo dài cách tân
MS: AD0629
190,000đ
Xem chi tiết

Áo dài cách tân
MS: AD0628
190,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD6433
135,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD6432
135,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD6429
135,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD6428
135,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD6427
135,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD6426
135,000đ
Xem chi tiết