Khai trương cửa hàng

Hôm nay 27/2 shop Gia Hy mở cửa bán lại bình thường. Kính mời Quý khách tham...

Áo dài


Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD6425
135,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT gấm Thái Tuấn (10 số)
MS: AD6423
145,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT gấm Thái Tuấn (10 số)
MS: AD6422
145,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BT gấm Thái Tuấn (10 số)
MS: AD6421
135,000đ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD2592
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD2591
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo dài BG gấm Thái Tuấn (12 số)
MS: AD2590
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo dài BT gấm Thái Tuấn (10 số)
MS: AD2589
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo dài BT gấm Thái Tuấn (10 số)
MS: AD2588
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo dài BT gấm Thái Tuấn (10 số)
MS: AD2587
Liên hệ
Xem chi tiết