Khai trương cửa hàng

Hôm nay 27/2 shop Gia Hy mở cửa bán lại bình thường. Kính mời Quý khách tham...

Bình thủy, bình giữ nhiệt


Bình giữ nhiệt theomos (Đức) 500ml
MS: Binhnhiet1338
356,000đ
Xem chi tiết

Bình thủy GIANT (Mỹ)
MS: Binhthuy1340
820,000đ
Xem chi tiết

Bình thủy Indo 2L
MS: Binhthuy1334
220,000đ
Xem chi tiết

Bình thủy Indo 0.65L
MS: Binhthuy1332
170,000đ
Xem chi tiết

Bình thủy LionStar 1L2 (Indo)
MS: Binhthuy1331
220,000đ
Xem chi tiết

Bình thủy Rạng Đông 2L
MS: Binhthuy1300
110,000đ
Xem chi tiết

Bình thủy Inox 500ml
MS: Dodung7607
110,000đ
Xem chi tiết

Bình thủy Lion Star Sin 650ml
MS: Dodung7604
170,000đ
Xem chi tiết

Bình thủy Mega 1L Mỹ
MS: Dodung7602
220,000đ
Xem chi tiết

Bình thủy Mega 1L Mỹ
MS: Dodung7600
189,000đ
Xem chi tiết