Khai trương cửa hàng

Hôm nay 27/2 shop Gia Hy mở cửa bán lại bình thường. Kính mời Quý khách tham...

Áo


Áo 3 lổ trắng in Bossini 10 số
MS: Cotton4248
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo Tay phồng thêu Bibo
MS: Cotton4240
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo tay phồng bi Baby
MS: Cotton4238
Liên hệ
Xem chi tiết

ATD cổ tim Sunny
MS: Cotton4230
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo tay phồng in lai Bibo
MS: Cotto4220
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo tay phồng in hình Bibo 8 số
MS: Cotton4218
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo xòe Bossini in 8 số
MS: Coton4217
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo xòe in lai Boss
MS: Cotto4214
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo xòe 2 dây chấm bi
MS: Cotton 4209
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo dây xòe in Bossini
MS: Cotton 4207
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo xòe lai dún Bosini 5 số
MS: Cotton4206
Liên hệ
Xem chi tiết

Áo xòe Bossini màu 5 số
MS: Coton4205
Liên hệ
Xem chi tiết